27 C
Bucharest
Thursday, August 17, 2023
More

  Costel Alexe: „Cu sau fără COVID, obiectivele de reciclare rămân aceleaşi“

  Toţi cei care lucrează în domeniul gestionării deşeurilor sunt afectaţi puternic de această criză fără precedent în istoria recentă a omenirii. Unii dintre ei şi-au închis activitatea în aşteptarea unor vremuri mai bune, dar alţii, cum sunt Organizaţiile de Implementare a Responsabilităţii Producătorilor, nu au putut face acest lucru, având obligaţia de a-şi atinge ţintele de colectare şi de reciclare a deşeurilor de ambalaje şi a deşeurilor electrice şi electronice aferente anului în curs. Pentru a afla cum vede Ministerul Mediului această problemă şi cum sunt gestionate în prezent deşeurile municipale, am adresat câteva întrebări ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe.● ecologic

  ecologic: Cum va aprecia Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) obligaţiile realizării în acest an de către producători şi OIREP-uri a obiectivelor de colectare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje în condiţiile în care hotelurile, mall-urile, restaurantele sunt închise, când colectorii de deşe- uri nu mai lucrează, iar importurile s-au redus drastic? Se vor menţine în vigoare obiectivele şi penalităţile actuale?

  Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor: În prezent legislaţia la nivel naţional în domeniul gestionării deşeurilor de ambalaje, în speţă Legea nr. 249/2015 cu modificările şi completările ulterioare nu este supusă niciunui proces de modificare pe fondul manifestării virusului SARS-CoV-2. Cu toate acestea, în cazul în care la nivel european se vor emite acte în domeniu care să vizeze gestionarea deşeurilor de ambalaje din această perspectivă, bineînţeles că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor se va conforma.

  Ceea ce pot eu să vă spun este că serviciile Comisiei Europene au transmis o informare către toate ţările membre prin care consideră că pandemia cu care ne confruntăm nu trebuie să afecteze şi obiectivele trasate în domeniul gestionării deşe-urilor.

  De asemenea, plecând de la premisa enunţată de dumneavoastră în întrebare, referitoare la activităţile parţial închise în această perioadă, putem estima că şi cantităţile de ambalaje puse pe piaţă au scăzut direct proporţional. Astfel că şi baza de calcul pentru atingerea obiectivelor se modifică în consecinţă. Eu cred sincer că atingerea obiectivelor ţine exclusiv de performanţa actorilor implicaţi în lanţul de gestionare a deşe-urilor.

  ecologic: Intenţionează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să transpună recomandările Consiliului Concurenţei privind necesitatea modificării cadrului legislativ din domeniul gestionării deşeurilor municipale?

  Costel Alexe: Nu pot să vă dau acum un răspuns la această întrebare. În prezent noi analizăm împreună cu specialiştii din minister recomandările venite din partea Consiliului Concurenţei, urmând să luăm o decizie în acest sens cât de curând.

  ecologic: În actuala stare de urgenţă rămân sau nu valabile deciziile şi regulamentele europene în domeniul codificării deşeurilor de ambalaje, inclusiv restricţiile cu privire la raportarea unora dintre aceste coduri în contul atingerii obiectivelor?

  Costel Alexe: La nivel european actul care stabileşte lista deşeurilor inclusiv codurile acestora este Decizia Comisiei 2014/ 955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE şi până la a-ceastă dată decizia în cauză nu a suferit modificări sau completări. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere şi faptul că România ca stat membru trebuie să se conformeze deciziilor de la nivel european şi ca atare va urma linia trasată de UE pentru a fi în concordanţă cu acestea.

  ecologic: În privinţa deşeurilor electrice şi electronice (DEEE) colectarea era oricum o mare problemă. Acum nimeni nu se mai debarasează de aparatura veche. Importatorii nu mai aduc echipamente, nu mai sunt vânzări, nu se mai plăteşte timbrul verde. Încasările OIREP-urilor au scăzut drastic, iar ţintele de colectare şi reciclare vor fi imposibil de atins anul acesta. În aceste condiţii penalităţile aplicate de AFM pentru nerealizarea obiectivelor vor rămâne aceleaşi?

  Costel Alexe: Realizarea şi îmbunătăţirea ţintelor de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice a fost, este şi va fi o preocupare curentă a Ministerului Mediului, Ape- lor şi Pădurilor în concordanţă cu obligaţiile care revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. În contextul actual, având în vedere încetarea, reducerea activităţii producătorilor, a organizaţiilor colective, a operatorilor economici autorizaţi privind colectarea şi tratarea DEEE din cauza instituirii Stării de urgenţă, după reluarea activităţilor tuturor factorilor implicaţi în gestionarea DEEE, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu autorităţile afla- te în subordine sau coordonare vor analiza atent situaţia la ni-vel naţional privind gestionarea DEEE, se vor iniţia consultări cu operatorii economici implicaţi pe fiecare verigă în parte din lanţul gestionării DEEE şi se vor lua toate măsurile necesare.

  Referitor la faptul că au scăzut importurile de echipamente electrice şi electronice (EEE), că nu mai sunt vânzări şi implicit nu se mai plăteşte costul de gestionare al acestora, iar încasările organizaţiilor colective au scăzut dramatic şi în aceste condiţii nu îşi pot atinge ţintele, cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Organizaţiile colective care au preluat responsabilitatea producătorilor de echipamente electrice şi e- lectronice sau a reprezentanţilor autorizaţi care acţionează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 au încasat în perioada 2017-2019 sumele aferente atingerii tuturor ţintelor de gestionare a DEEE din anului 2020.

  Cantităţile de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa din România în anul 2020 intră în calculul ţintei de colectare aferente anului 2021. Totodată scăderea cantităţilor de EEE introduse pe piaţă scade implicit şi cantitatea de DEEE colectată necesară atingerii ţintei în perioada 2021-2023.

  ecologic: Intenţionaţi să modificaţi legislaţia DEEE în direcţia responsabilizării tuturor actorilor din fluxul de colectare, la fel ca în alte state UE, din perspectiva trecerii la o- biective mai mari în anul 2021?

  Costel Alexe: În Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5/ 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice care transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice sunt cuprinse responsabilităţi clare pentru toţi factorii implicaţi în gestionarea DEEE.

  Totodată, în contextul angajamentului Uniunii Europene de a realiza tranziţia către o economie circulară prin îmbună-tăţirea gestionării deşeurilor în UE şi implicit în România, la această dată se află în curs de transpunere la nivel naţional prevederile Directivelor 2018/849, 2018/850, 2018/851, 2018/ 852, cu accent pe implementarea responsabilităţii extinse a producătorilor.

  ecologic: Cum sunt gestionate deşeurile municipale în această perioadă?

  Costel Alexe: Din perspectiva recomandărilor înaintate de către organizaţiile internaţionale prin care statele trebuie să îmbunătăţească măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, împreună cu exemplele de bune practici înregistrate până în prezent şi luând în considerare situaţia excepţională în care ne aflăm, când relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate sunt modificate, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a transmis Ministerului Afacerilor Interne, Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, propuneri de măsuri pentru gestionarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei aflate în izolare sau carantină la domiciliu.

  Aşa cum ştiţi, în prezent o parte din populaţia testată şi găsită pozitiv la COVID-19 (SARS-CoV-2) este supusă tratamentului în unităţi spitaliceşti, iar deşeurile generate ca urmare a desfăşurării actului medical sunt gestionate de către operatori economici specializaţi în colectarea, transportul şi tratarea deşeurilor medicale periculoase. Din acest considerent, acestea nu ajung în fluxul municipal pentru a fi preluate de către operatorii de salubritate.

  Am luat decizia şi am trimis la Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă mesajul că acele deşeuri care provin de la centrele de carantină sunt periculoase şi trebuie incinerate. Prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului am transmis către centrele de carantină numele operatorilor econo- mici autorizaţi să le preia. Aceste centre au încheiat contracte cu operatorii şi aceste deşeuri ajung acum la incinerare, iar Ministerul Mediului le verifică trasabilitatea fiindcă este important să ne asigurăm că ajung la incineratoare şi nu la depozitare, astfel încât să nu fie pusă în pericol viaţa cetăţenilor. În caz de încălcare a acestor norme vom ajunge până la suspendarea activităţii tuturor agenţilor economici implicaţi.

  Pot să vă mai spun că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor se află în aceste zile în permanent dialog cu toate autorită- ţile administraţiei publice centrale şi în situaţia în care se vor impune măsuri necesare şi obligatorii pentru a limita răspândirea virusului COVID-19 în ceea ce priveşte modul de ges-tionare a deşeurilor provenite din gospodăriile unde populaţia se află sub supraveghere medicală sau tratament, vom asigura informarea cu celeritate a tuturor factorilor implicaţi în asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor de pe întreg teritoriul naţional.

  Pentru restul populaţiei gestionarea deşeurilor municipale se face ca şi până la instituirea Stării de urgenţă, cu menţiunea că am solicitat societăţilor de salubrizare să crească frecvenţa colectării pentru a evita acumularea unor mari cantităţi de deşeuri. Cetăţenii care nu sunt nici în izolare şi nici în carantină trebuie să ştie că rămân în vigoare toate procedurile existente şi că depunerea separată a deşeurilor pe categorii trebuie să se facă şi în această perioadă. În ceea ce priveşte deşeurile menajere de la populaţie, altele decât cele colectate selectiv, ele trebuie duse direct la groapă pentru reducerea riscului infectării celor care lucrează în staţiile de sortare.

  ecologic: Cu toate acestea şi în această perioadă a continuat depozitarea necontrolată a deşeurilor municipale. Cum comentaţi?

  Costel Alexe: Din păcate am avut în ultimul timp multe cazuri de incendiere a unor cantităţi de deşeuri, în special în zone aflate în localităţile limitrofe Bucureştiului. Inspectori ai Gărzii de Mediu, alături de echipaje de Poliţie şi Pompieri au avut în ultimul timp foarte multe acţiuni pe te-ren, în special în zonele Sinteşti şi Vidra unde au găsit persoa-ne care ardeau mari cantităţi de cabluri, anvelope, mase plasti-  ce sau deşeuri menajere. În toate cazurile s-au deschis dosare penale şi s-au aplicat amenzi, însă fenomenul arderilor a continuat. Au ars batalurile fostei ferme de porci de la Periş, incendiu care a afectat grav calitatea aerului în Bucureşti. Şi în acest caz s-au aplicat amenzi şi s-au deschis dosare penale. Cu toate acestea, depozitarea necontrolată a deşeurilor tinde să devină un fenomen atât în zona Bucureştiului cât şi în ţară.

  ecologic: Credeţi că România îşi va îndeplini anul acesta obligaţia de a recicla 50% din deşeurile municipale?

  Costel Alexe: Nu, nu cred. Noi nu reciclăm cât ne-am dori nu pentru că nu ar avea cine şi nu ar avea cum, ci pentru că nu prea avem ce. Problema noastră este că toate deşeurile cu valoare ridicată ajung la gropile de gunoi şi nu la reciclatori. Am fost la groapa de gunoi de la Boldeşti, din Prahova, apoi am fost la Chiajna şi la Glina şi pot să vă spun că mi s-a rupt sufletul când am văzut imense cantităţi de PET-uri care în mod normal ar putea fi reciclate şi care erau îngropate. Şi depozitul de la Chiajna şi cel de la Glina au staţii de sortare. Sunt convins că dacă aceste staţii de sortare şi altele din ţară ar fi func-ţionat nu am mai fi fost nevoiţi să ducem la groapa de gunoi materialele reciclabile.

  Iar acesta este numai un aspect. Implementarea la nivel naţional a sistemelor de colectare separa-tă, a principiului „Plăteşti pentru cât a- runci“ şi a sistemului de garanţie-depozit sunt esenţiale pentru atingerea obiec- tivului de 50%. Cu sau fără COVID, obiectivele de reciclare rămân aceleaşi, iar dacă nu a-tingem aceste ţinte vom intra în procedură de infringement şi vom plăti pena- lizări până când ne vom conforma şi s-ar putea să constatăm că acest cost al penalităţilor va fi mai mare decât cel al investiţiilor pe care puteam să le facem în acest domeniu. Acum e deja târziu, fiindcă după cum bine ştiţi Comisia Eu- ropeană în următorul exerciţiu financiar nu va mai finanţa modernizarea SMID-urilor, nici construcţia altor depozite de gunoi sau incineratoare. Astfel că dacă nu ajungem la 50% la final de an, vom fi obligaţi probabil ca în 2030 să reciclăm 90% şi să ducem la depozitare doar 10%.●

  Publicitate

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Publicitate

  Cele mai recente știri

  Publicitate

  Alte articole

  Mai multe articole

  Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.

  Privacy Settings saved!
  Setările de confidențialitate

  Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații pe browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlează-ți aici serviciile personale de cookie-uri.

  Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanțele site-ului nostru.

  • _ga
  • _gat
  • _gid

  Decline all Services
  Accept all Services